回复 60# srsrsr
4 B" O8 r0 k# g5 D) q9 W+ t6 |" o0 p2 C/ [' y6 w

0 I; d7 X, G& ^: P1 w1 F    恩 恩 周一上班就发
签证经验已发(http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=13896&extra=),感谢欧洲客的攻略和模板,谢谢大欧的指点!
回复 62# amy1500
8 S) v; D# t: g, _7 n- o3 a0 u6 w! g% N
$ A! C  x8 {( W9 ~: s) Z, `. M+ H/ G9 _% y/ {; C$ M5 C6 r  s" I* A
    感谢感谢 把地址密给我吧
回复 63# 大欧 9 D  z# Y: I0 H" H
. w- z) {% X4 `0 B- C3 O
; I& j& Y+ l8 S" x) D; @$ h
    地址已站内短信,谢谢!
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=# u9 l8 L) p7 N$ t
刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=! f/ g: b' R4 {4 a8 q1 h7 k% v( M
刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14039&extra=8 Q3 C( j4 n  x1 b: K' p+ n
刚签完法签一家三口在沈阳,发贴
回复 67# hhbasyx + `; e. N# V, B! l' A: E* y' l  s

( N: G# s% e4 l$ w8 _& U
. |0 V; N6 j& S, q    发一个站内信给我 你的地址电话
大欧,分享了一个意大利面经:)http://ouzhouke.com/viewthread.php?tid=14051&extra=
大欧大欧 活动还有嘛?帖子已经发了呦~" W$ |5 p( b) M, `; p5 k
端午的时候顺利拿到了签证,一共21天的个人旅游签,好开心,谢谢论坛里的各种模板和攻略,谢谢大欧的指导! ...+ h2 j/ m5 V. ~0 L/ [7 Z
韩小北 发表于 2015-7-9 12:03
大欧大欧 活动还有嘛?帖子已经发了呦~  R: f3 O, @0 _" n6 h8 m% |1 K
http://ouzhouke.com/thread-14054-1-1.html
回复 68# 大欧
5 y' x4 B# y, M+ f发了签证经验的帖子,还有插座吗?